Honderdland klaar voor de toekomst

Honderdland klaar voor de toekomst

Honderdland klaar voor de toekomst

Ondernemers willen verduurzamen en uitbreiden, maar in steeds meer regio’s kan het elektriciteitsnet dat niet aan. Ook in Westland is de kans op netcongestie, overbelasting van het elektriciteitsnet, groot. Op bedrijventerrein Honderdland slaan ondernemers daarom de handen ineen. Samen werken zij aan een toekomstbestendige oplossing in de vorm van een energiecollectief. Op 12 januari 2024 ondertekenden 16 bedrijven en netbeheerder Westland Infra een intentieovereenkomst voor de oprichting van dit collectief. H.Z. Logistics is een van deze bedrijven.


Onderzoek

Met oog op de toekomst hebben de ondernemers van bedrijventerrein Honderdland, samen met Capturam, Westland Infra, Rabobank Westland en Gemeente Westland, een onderzoek naar de mogelijke oplossingen laten uitvoeren door Anexo. Uit dit onderzoek blijkt dat het oprichten van een energiecollectief het meest geschikt is. Door gezamenlijk de capaciteit op het lokale energienet slimmer te delen binnen zo’n collectief, krijgt de energietransitie de benodigde ruimte én blijft ondernemen en ontwikkelen op Honderdland mogelijk.


Daken vol zonnepanelen, maar niet kunnen terug leveren

Gerard Hofman, voorzitter van VvE Honderdland, noemt de ontwikkelingen op het bedrijventerrein een goede gang van zaken. “We zitten hier op de hotspot van de agrologistiek. Er wordt op Honderdland nog volop gebouwd en de meeste bedrijven blijven groeien. In de toekomst betekent dit dat we de elektriciteit die we nodig hebben, niet kunnen krijgen. Zeker als de elektrificatie doorzet. Nu zijn er ook al problemen. Ondernemers hebben daken vol zonnepanelen, maar kunnen geen energie terug leveren. We willen waarborgen dat het voor iedereen mogelijk blijft om hier te ondernemen. Vanuit de VvE omarmen we daarom dit initiatief.”


Blij met dit initiatief

Op 12 januari 2024 kwamen alle betrokken partijen voor de tweede keer bijeen. 16 bedrijven die gevestigd zijn op Honderdland en netbeheerder Westland Infra tekenden op die dag een intentieovereenkomst als blijk van betrokkenheid. Aanwezige ondernemers zijn blij met het initiatief. Wie nog over zonnepanelen twijfelde – vanwege de ontbrekende mogelijkheid tot terug levering – denkt daar nu, vanwege het uitzicht op de oprichting van het collectief, anders over.  Door het energiecollectief kunnen wij in de toekomst de opgewekte energie van onze zonnepanelen wel terugleveren.  Ook hebben we dan gezamenlijk meer capaciteit om in de toekomst eventueel elektrische trucks op te laden.”


Gezamenlijk doel

Dat er binnen korte tijd zo veel werk verzet is, noemt Paul Langereis van Westland Infra een perfect voorbeeld van samenwerken. Maurice Dame, Rabobank Westland, is blij dat de bank in zo’n vroeg stadium betrokken is bij dit proces. En ook Ben van der Stee, wethouder van gemeente Westland, is positief over de gezette stappen. Maar, we zijn er nog niet, beaamt Andre van der Hout namens VvE Honderdland. “Iedereen die de intentieovereenkomst heeft getekend, praat mee over de verdere invulling van het collectief. Wie later wil instappen, heeft die kans niet. Uiteindelijk hebben we een gezamenlijk doel. Namelijk ontwikkeling op Honderdland behouden én het bedrijventerrein nog mooier maken dan het al is.”

Bron:  gemeente Westland

Delen: